Kuopio

UUTISET & KALENTERI

17.5.2018

Jo perinteinen kantapöytä on ennallaan tutussa paikassa Bierstubessa, Kasarmikadulla Kuopiossa joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko alkaen klo 19. Tervetuloa!

Lähtisitkö (omakustanteisesti) ruokailemaan Hotelli Puijonsarven Ravintola Frans & Sophie -ravintolan Klubi-tilaan su 27.5. klo 17-19 (Minna Canthinkatu 16), paikkavarauksen vuoksi ilmoitathan osallistumisestasi viimeistään 20.5.: Puheenjohtaja Silja Laituri, GSM 040 748 7160, sähköposti: siljariitta.laituri@gmail.com

HUOM. Ice Cave – matka kesäkuussa on peruttu.

Tervetuloa toimintaan mukaan! Yhdistyksemme kaipaa uusia aktiivisia jäseniä mukaan toimintaan. Tulevaisuus riippuu teistä kaikista, jotka kuulutte Kuopion Suomi-Saksa yhdistykseen tai olette muutoin kiinnostuneita toiminnastamme.

Jo perinteinen kantapöytä on ennallaan tutussa paikassa Bierstubessa, Kasarmikadulla Kuopiossa joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko alkaen klo 19. Tervetuloa!

Puheenjohtaja Silja Laituri, GSM 040 748 7160, sähköposti: siljariitta.laituri@gmail.com

Ke 06.06.
Kantapöytäilta
Bierstube
klo 19 alkaen
Ke 04.07.
Kantapöytäilta
Bierstube
klo 19 alkaen
Ke 01.08.
Kantapöytäilta
Bierstube
klo 19 alkaen
Ke 05.09.
Kantapöytäilta
Bierstube
klo 19 alkaen
Ke 03.10.
Kantapöytäilta
Bierstube
klo 19 alkaen
Ke 07.11.
Kantapöytäilta
Bierstube
klo 19 alkaen
Ke 05.12.
Jouluinen Kantapöytäilta
Bierstube
klo 19 alkaen
YLÖS

LINKKEJÄ

JÄSENASIAT

Jäsenmaksu on 20 €/henkilö, 25 €/perhe (kaksi aikuista ja lapsi/lapset alle 18v.) 10 €/nuoret, opiskelijat, oppisopimuslaiset, työttömät, eläkeläiset.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

YLÖS

HISTORIIKKI

Kuopion suomalais-saksalainen yhdistys perustettiin 15.4.1971 Kuopion kaupunginkirjaston luentosalissa. DDR:n päivien yhteydessä perustettiin myös Suomi-DDR -seuran Kuopion osasto 20.1.1972.

Kuopion kaupunkitason kansainväliset suhteet noudattavat yleistä kaavaa. Vuoteen 1965 Kuopiolla oli kolme, varsin passiivisesti hoidettua kummikaupunkia. Vuonna 1965 Kuopio solmi suhteet Castrop-Rauxelin kanssa, vuonna 1966 Neuvostoliiton Pihkovan kanssa ja vuonna 1967 DDR:n Geran kanssa. Castrop-Rauxel oli näin ollen Kuopion ensimmäinen ystävyyskaupunki pohjoismaiden ulkopuolella. Kun tämän päivän Kuopion kaupunki voimakkaasti korostaa kansainvälisyyttään, on syytä muistaa, että Kuopio tuli Eurooppaan vuonna 1965 Castrop-Rauxelin kautta. Silloin oli voimassa vielä varsin viralliset menettelytavat, Castrop-Rauxelin kaupunki pyysi Suomen kaupunkiliittoa välittämään Kuopion kaupungille pyynnön, että Castrop-Rauxel olisi halukas solmimaan suhteen Kuopion kaupungin kanssa. Taustana oli se, että Castrop-Rauxelin kaupunginjohtaja Helmut Grossman oli Suomen –vierailullaan kääntynyt Kaupunkiliiton puoleen.

Kuopion yhteistyö molempien saksalaisten ystävyyskaupunkiensa kanssa oli varsin vilkasta 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa. Mutta Saksojen tunnustamisen jälkeen DDR:n Geran kaupungin aktiviteetti ja kiinnostus laski. Castrop-Rauxelin kanssa sen sijaan yhteistyö jatkui monipuolisena ja pysyvänä, sen keskeisenä voimana oli urheilu- ja erityisesti Sportjugend –vaihto, joka alkoi jo vuonna 1969.

Uusi yhdistys perustettiin itse asiassa hallinnollisesti Kuopion kaupungin keskushallinnon toimesta. Niinpä kokouksessakin osaston tarpeellisuutta perusteli kaupunginjohtaja Eino Luukkonen. Uuden osaston puheenjohtajaksi valittiin Kuopion kaupunginkirjaston johtaja Kaarina Huttunen.

Saksan yhdistymisen jälkeen Kuopion kaupunki on voimakkaasti puoltanut näkökulmaa, että suomalaisten kaupunkien tulee säilyttää molemmat saksalaiset ystävyyskaupunkinsa, kuten mm. Kuopio onkin tehnyt.

DDR:n romahduksen jälkeen Suomi-DDR –seuran Kuopion osasto sammui, mutta 25 vuotta sitten perustettu Kuopion suomalais-saksalainen yhdistys jatkaa vireänä tärkeää työtään suomalais-saksalaisten suhteiden hyväksi.

Yhdistyksemme aloitteesta on perustettu sekä valtakunnallinen Suomalais-Saksalaisten Yhdistysten Yhteyselin että sen seuraaja Suomalais-Saksalaisten Yhdistysten Liitto vuonna 1981. Lisäksi voimme ylpeinä todeta että yhdistys on perustanut myös Kuopion Saksalaisen Leikkikoulun vuonna 1988. Yhdistyksen keskeisenä tarkoituksena on suomalais-saksalaisen toiminnan ylläpitäminen sekä maiden suhteiden edistäminen. Myös valtioiden keskinäinen tuntemus ja ymmärtäminen sekä molemminpuolinen kulttuuri- ja talouselämä koetaan tärkeäksi. Lisäämme tulevina vuosina yhteistyötä Saksassa toimivien suomalais-saksalaisia suhteita harrastavien yhdistysten kanssa. Pyrimme tutustuttamaan saksalaisia Suomen ja suomalaisia Saksan kulttuuri-, talous- ja yhteiskuntaelämään järjestämällä kulttuuri- ja talousalan näyttelyitä ja kutsumalla vieraita. Yhdistys mm. myöntää stipendejä, edistää matkailua Saksan oloihin tutustumista varten, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää monipuolisia jäsentapahtumia.

Jäsenet saavat historiikin vuosilta 1971-1996 automaattisesti.

YLÖS